Novostavba 2 RD Vratislavice

Výkaz výměr pro výběr zhotovitele, nákladový rozpočet