Technický dozor investora

 

-  výběrové řízení na výběr hlavního dodavatele stavby (popřípadě subdodavatele) nastavení parametrů

-  předání staveniště dodavateli (nebo části stavby subdodavatelům)

-  účast na kontrolních dnech stavby - 1x týdně nebo  v rozsahu dle potřeby stavby

-  kontrola kvality a jakosti prováděných prací - v rozsahu 2-3 x týdně , nebo i denně- dle rozsahu  stavby

-  kontrola čerpání rozpočtu a fakturace - každý měsíc, nebo dle způsobu fakturace

-  evidence a kontrola změnových listů (víceprací a odpočtů) - průběžně

-  převzetí  jednotlivých konstrukcí před jejich zakrytím (základová spára, izolace,

   výztuž, rovinnosti podkladů, vlhkost podkladů, atd.) - dle postupu prací na stavbě

-  zastupování stavebníka při jednání s projektantem, dodavateli, popř. účastníky řízení