Stavební dozor

 

Tato služba je určena zejména pro stavebníky, kteří staví buď svépomocí ,

 nebo nechtějí mít jednoho hlavního dodavatele stavby, ale více subdodavatelů například

 spodní , nebo hrubá stavba, ZTI, ÚT, elektro, střecha atd.Popis činnosti stavebního dozoru je totožný s činností

technického dozoru investora a po dohodě s investorem může být doplněn o služby níže :

-    výběrové řízení na dodavatele stavby , nebo její části

-    smluvní zajištění dodavatelů (návrh SOD, předávací protokol,doklady ke  kolaudaci)

-   vypracování  harmonogramu  postupu prací

-    koordinace jednotlivých dodavatelů a řemesel na stavbě

-    řešení detailů, návazností a technologických postupů na stavbě s ohledem

     na stupeň projektové dokumentace