RD Frýdštejn

Technický dozor investora, stavební dozor, výkaz výměr, rozpočet, výběr zhotovitele