Rozpočty, výkazy výměr staveb , ekonomie ve stavebnictví a cenové poradenství

Nabízím vypracování  rozpočtů a výkazů výměr v programu 4. generace SW řady KROS , který jako  jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je pravidelně aktualizován.

Možné formy rozpočtu:

- předběžný propočet nákladů stavby (stavebník  získá představu  o reálnosti svého projektu )

- nákladový rozpočet stavby pro potřebu stavebníka (možné úspory a změny v PD

  za účelem snížení nákladů stavby)

-  nabídkový  rozpočet pro zhotovitele stavby

- výkaz výměr pro výběr dodavatelů, nebo objednání materiálů

Všechny formy rozpočtů jsou i v režimu  " Veřejná zakázka" splňující náležitosti vyhlášky č.169/2016 Sb. 

- Dále nabízím cenové poradenství a vypracování posudků v oboru pozemních staveb