Sanace objektů zasažených povodní 2010 - MŠ, ZŠ, Zdravotní středisko , Hrádek n N.

Technický dozor investora