Stavební povolení,ohlášení, kolaudace, odborné posudky

 

-  zastupování stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním, kolaudačním   

   řízení (zejména žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí, kompletace dokladů

   a součinnost při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem) 

-  zajištění projektové dokumentace

-  poradenství a posudky ve stavebnictví