Reference

Technický dozor investora, stavební dozor , výkaz výměr pro výběr dodavatele a nákladový rozpočet pro investora
Technický dozor investora
Technický dozor stavebníka
Technický dozor investora, zajištění kolaudace
Výkaz výměr a rozpočet pro výběr dodavatele
Technický dozor investora,stavební dozor, výkaz výměr a rozpočet, výběrové řízení na dodavatele
Výkaz výměr a nákladový rozpočet pro výběr dodavatele
Výkaz výměr a rozpočet pro výběr zhotovitele
Výkaz výměr pro výběr dodavatele, nákladový rozpočet pro potřebu investora
Výkaz výměr pro výběr zhotovitele, nákladový rozpočet
<< 1 | 2