Kompletní inženýrská činnost

Při návštěvě těchto stránek by měli zpozornět investoři ve stavebnictví:

- kteří chtějí připravit, realizovat a zdárně dokončit svůj projekt

- zajistit na své stavbě odborný technický dozor - povinnost u staveb financovaných

  z veřejného rozpočtu zákon č. 183/2006 § 152 bod 4

- zajistit na své stavbě stavební dozor u staveb prováděných svépomocí

  zákon č. 183/2006 § 152 bod 3 a

- minimalizovat rizika při výběru dodavatelů, u reklamací a sankcí

- nechtějí platit neprovedené a nekvalitní práce, nebo dodávky

-chtějí zdárně zkolaudovat svůj objekt

 

 

 

Anketa

Než začnete stavět, budete přemýšlet o mé nabídce ?

Celkový počet hlasů: 264