Proč si zajistit stavební dozor ?

Zkušenosti lidí vykonávajících stavební dozor jsou leckdy pozoruhodné. Často prý svým klientům kladou otázky typu: proč mě vlastně platíte, proč za mě vyhazujete peníze, když nakonec máte dojem, že jste sám větší odborník, rozumíte tomu víc, máte víc zkušeností?

Autorizovaný stavební dozor vyčítá stavebníkům například, že propadají slibům a „mazání medu kolem úst“ od často méně seriózních firem, nebo jim je líto řemeslníků, kteří jim prostě tak nějak „připadají poctiví“ a je jim žinantní neplatit, potom že chlácholí sami sebe „vždyť ono to nějak dopadne, ono bude všechno v pořádku, zaplatíme a pak se uvidí“ a že prostě jednoduše nechtějí mít problémy. A to potom pro každého stavebníka může být velký problém. Stavba je jeden velký problém a stavebník se na to musí jednoduše připravit – na to, že půjde do konfliktů a důkladně se proti nim obrnit.

Což se zase sice lehce řekne, ale pokud se jedná o člověka mírného a nekonfliktního, hůře se to udělá. A právě proto si na pomoc také najímá někoho, kdo bude řešit problémy za něho, člověka zkušeného, s příslušnou odborností a kulatým razítkem. A na jeho slova by ovšem potom také měl dát. Což se ovšem často neděje, není to zdaleka pravidlem a je to zdrojem mnoha nepříjemných problémů.

Takový unavený nebo nedisciplinovaný stavebník důrazné poznámky člověka provádějícího stavební dozor neposlechne nebo neslyší. Nevnímá řeči o chybách, vadách a nedodělcích, které jsou sice nyní neviditelné nebo dokonce zakamuflované, ale po čase se projeví. Stane se, že nad varováním mávne rukou a zaplatí. V nejhorším případě dokonce všechno do koruny.

A brzy, třeba jakmile udeří zima a zmrzne terén, nebo když začne topit a podobně, se projeví závady třeba na přípojkách, topení, zateplení stěn nebo kdekoliv jinde. A v tom okamžiku se člověku vykonávajícímu stavební dozor rozezní mobil a jeho klient je opět zpátky. Nešťastný a o poznání schlíplejší. „Ono to nefunguje, rozbilo se to, zacpalo se to, spadlo to, popraskalo to - a nechtějí mi vrátit peníze ani to opravit“. To říká klient a stavební dozor odpovídá „A já jsem to věděl“. Říkal mu přece, že když zaplatí za špatnou práci, riskuje, nemá, jak přinutit špatné řemeslníky věc napravit a může se tak leda soudit…

 zdroj:https://www.tvujdum.cz/dum-stavba/rodinne-domy/stavebni-dozor-a-my-ii.aspx

 

 

Stavební dozor

Stavební dozor není vždy nutný, ale vyplatí se

 

Potřebujete ho vždy, když stavíte svépomocí. Pokud si najmete firmu, odpovídá za stavbu ona. Avšak i v tomto případě odborníci vlastní stavební dozor doporučují.

Ze zákona je přítomnost stavebního dozoru sice povinná, pouze pokud je dům stavěn svépomocí, ale i když svěříte vše firmě, odborníci doporučují zajistit si také stavební dozor - vlastní. Během stavby stojí totiž proti sobě dva odlišné zájmy. Na jedné straně toho, kdo dům staví (investor), a na druhé stavební firmy. Zatímco první straně jde o to co nejlépe a nejkvalitněji bydlet, druhá chce dům postavit co nejlevněji, s nejlepším výdělkem. To pak může být na úkor kvality, což stavebník laik bohužel většinou nepozná a nedokáže tomu zabránit.

O penězích se rozhoduje ještě před stavbou

„Je důležité, aby stavební dozor zahájil činnost ještě před samotným začátkem stavby - již při tvorbě projektu,“ radí autorizovaný inženýr Václav Pospíchal. Právě tehdy se ve velké míře rozhoduje o nákladech celé stavby a vyplatí se, když vše probíhá pod dohledem odborníka hájícího zájmy investora. Stavení dozor tu může poradit, nejen jaké řešení stavby by bylo vhodnější, ale jak případně předejít budoucím problémům nebo co by zhoršilo či prodražilo stavbu.

„Nejčastěji spory mezi investorem a dodavatelem vznikají kvůli financím,“ prozrazuje autorizovaný inspektor Stanislav Goller. Proto by měl být každý projekt postaven na kvalitní smlouvě o dílo, jejíž nedílnou součástí je přesný položkový rozpočet. Stane-li se, že tato část smlouvy chybí, hrozí nebezpečí, že původně dohodnutá cena bude dodavatelem z různých důvodů navyšována.

„Je v kompetenci stavebního dozoru, aby zhodnotil, zda zamýšlené změny cen jsou nezbytné, a investor by na ně měl přistoupit,“ dodává Stanislav Goller. Investice do stavebního dozoru se pak může stonásobně vrátit.

„Také na samotné stavbě by měl stavební dozor fungovat od samého počátku,“ připomíná Václav Pospíchal. Když je povolán až v okamžiku, kdy je třeba vyřešit vzniklý problém, bývá většinou pozdě.

V průběhu stavby dohlíží dozor na kvalitu prováděných prací, sleduje problematické etapy výstavby a upozorňuje na chyby, které by mohly ohrozit celý projekt. Důležité je kontrolovat a přebírat všechny konstrukce, které se právě provádějí, a zvláště ty, které budou zakryty a nebudou přístupné. Jen tak je možno zajistit jejich spolehlivost a kvalitu.

Když stavíme svépomocí

„Při stavbě rodinného domu svépomocí je stavební dozor povinný a přebírá roli stavbyvedoucího -nese odpovědnost za celý průběh stavby. A to nejen z hlediska dodržení technologických postupů, stavebního povolení nebo ohlášení, ale i bezpečnosti, požární ochrany,“ říká Pospíchal.

Když se na stavbě vyskytnou závady, které se v rámci vykonávání dozoru nepodaří odstranit, musí je hlásit stavebnímu úřadu.

Stavebním zákonem je rovněž určeno, kdo stavební dozor může vykonávat. Měla by to být osoba s vysokoškolským vzděláním stavebního nebo architektonického směru, případně se středním vzděláním stavebního směru a alespoň třemi roky praxe při provádění staveb.

Dozor není zadarmo

Cena stavebního dozoru je různá podle zvoleného odborníka a podle povahy a rozsahu stavby. Obvyklá hodinová sazba bývá v rozmezí 300 až 700 Kč.

Pokud se cena blíží horní hranici a nejde o speciální stavbu, pak je nadsazená. Nižší cena zase může být podezřelá s ohledem na kvalitu odvedené práce.

Řada odborníků má svou prezentaci na internetu, obvykle poradí také na stavebním úřadě. Při výběru stavebního dozoru je dobré ověřit uváděné reference, nejdůležitější vlastností vybraného odborníka by měla být zkušenost. Dlouhá praxe v oboru a velký počet dozorovaných staveb by měly být zárukou toho, že se vybraná osoba setkala se všemi možnými stavebními řešeními a z nich vyplývajícími možnými problémy.

Autor: Václav Hampejs, MF Dnes 26.10.2010

·