Reference

- Technický dozor investora na několika stavbách
Technický dozor investora, výkaz výměr a rozpočet
Technický dozor investora na akci spolufinancované MŠMT a EU fondem regionálního rozvoje
Technický dozor investora, výkaz výměr a rozpočet pro výběr zhotovitele
Technický dozor investora
Technický dozor investora, stavební dozor, výkaz výměr, rozpočet, výběr zhotovitele
Technický dozor investora
Technický dozor investora na akci spolufinancované EU
Technický dozor investora na akci , kterou spolufinancuje EU "Rekonstrukce a přístavba MFCT "
Technický dozor investora, zajištění výběrového řízení - výběr dodavatele, výkaz výměr, tvorba rozpočtu, zajištění kolaudace
Technický dozor investora
Stavební a technický dozor stavebníka, výkaz výměr, rozpočet, výběr dodavatele, stavební povolení a kolaudace
Zajištění technického dozoru investora, kolaudace  objektu
Technický dozor investora, stavební dozor , výkaz výměr pro výběr dodavatele a nákladový rozpočet pro investora
1 | 2 >>