Reference

- Technický dozor investora na několika stavbách
Novostavba zubní kliniky na zelené louce-technický dozor investora
Technický dozor investora, výkaz výměr a rozpočet
Technický dozor investora na akci spolufinancované MŠMT a EU fondem regionálního rozvoje
Technický dozor investora, výkaz výměr a rozpočet pro výběr zhotovitele
Technický dozor investora na akci , kterou spolufinancuje EU "Rekonstrukce a přístavba MFCT "
Technický dozor investora
Technický dozor investora, stavební dozor, výkaz výměr, rozpočet, výběr zhotovitele
Technický dozor investora
Technický dozor investora na akci spolufinancované EU
Technický dozor investora, zajištění výběrového řízení - výběr dodavatele, výkaz výměr, tvorba rozpočtu, zajištění kolaudace
Technický dozor investora
Stavební a technický dozor stavebníka, výkaz výměr, rozpočet, výběr dodavatele, stavební povolení a kolaudace
Zajištění technického dozoru investora, kolaudace  objektu
1 | 2 >>