Sport Závora-přístavba obchodního domu

Technický dozor investora, zajištění výběrového řízení - výběr dodavatele, výkaz výměr, tvorba rozpočtu, zajištění kolaudace