Produkty

  -  výběrové řízení na výběr hlavního dodavatele stavby (popřípadě subdodavatele) nastavení parametrů -  předání staveniště dodavateli (nebo části stavby subdodavatelům) -  účast na kontrolních dnech stavby - 1x týdně nebo  v rozsahu dle potřeby...
  Tato služba je určena zejména pro stavebníky, kteří staví buď svépomocí ,  nebo nechtějí mít jednoho hlavního dodavatele stavby, ale více subdodavatelů například  spodní , nebo hrubá stavba, ZTI, ÚT, elektro, střecha atd.Popis činnosti stavebního dozoru je totožný s činností...
Nabízím vypracování  rozpočtů a výkazů výměr v programu 4. generace SW řady KROS , který jako  jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové soustavy ÚRS a je pravidelně aktualizován.Možné formy rozpočtu:- předběžný propočet nákladů stavby (stavebník  získá představu  o...
  -  zastupování stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním, kolaudačním       řízení (zejména žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí, kompletace dokladů    a součinnost při závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem)  - ...