Výrobní , skladovací a administrativní hala v Liberci

Technický dozor investora, výkaz výměr a rozpočet