RD Příšovice u Turnova

Technický dozor investora, stavební dozor , výkaz výměr pro výběr dodavatele a nákladový rozpočet pro investora